Lekhwiya VS Al Kharaitiyat QSL 2016/17 (R23) 04-03-17