Lekhwiya VS Al-Shahania QSL 2016/17 (R26) 15-04-17