Alduhail VS Al Kharaitiyat QNB Stars League 2017/18 (R8) 19-11-17